Golfens historia

Trots att golf populärt sett är förknippat med Skottland så är dom flesta historiker eniga om att den första varianten som liknar den moderna golfen som spelas idag, har sitt ursprung ifrån medeltidens Nederländerna. Trots detta så hade golfen en väldigt långsam spridning över Europa och det skulle dröja århundraden innan sporten växte till sig i popularitet. Det allra äldsta dokumenterade golfliknande utförandet som skrivits ned kommer från den 26 februari, 1297 och skall ha spelats vid Loenen aan de Vecht i Nederländerna. Sporten, eller tävlingen, spelades med klubbliknande pinnar och läderbollar som man försökte träffa ett mål med. Målet låg flera hundra meter bort och den som kunde nå målet med så få slag som möjligt vann. Men även tidigare så finns ordet ”Golf” dokumenterat, fast då i formen ”Colf” i den flamländske poeten Jacob van Maerlants skrift ”Boeck Merlijn” från 1261. Han beskriver i breda drag en sport som där spelarna tävlade mot varandra ”mit ener coluen,” vilket grovt översatt blir:”Med en colf(klubba).” Dock så är det oklart exakt vad det var för sport som spelades och vilka regler det hade, vilket gör att många historievetare hellre refererar till dokumentationen från 1297, då det är en säkrare källa.

Golf har varit förbjudet att spela i flera länder under historiens gång. Bryssels statsråd förbjöd sporten utövandet utav golf år 1360 och om man ertappades med att spela ändå, så fick man böta 20 shilling eller få sin överrock konfiskerad. Hertig Albert I av Bayern lade ett förbud över golf år 1387 och spärrade av en hel stadsdel i staden Brielle, förbudet berörde alla aktiviteter, sporter och spel som utövades i syfte att tjäna pengar genom utövning eller spel och dobbel. Golf ansågs vara extra farligt och korrumperande då dom flygande bollarna även var en samhällsfara och mången egendom samt oskyldiga beskådare riskerade skador. Ett undantag lades senare till, vilket gällde ”sporten som spelades med en klubba” men bara om det bara spelades en bit utanför stadsmurarna och ej berörde pengar. Detta antagligen då Hertig Albrecht I och hans styrande stab insåg att sportens popularitet ledde till alltför många överträdelser för att lagväktarna effektivt skulle kunna bekämpa fenomenet. 1389 så skänkte även regenten Albrecht invånarna i staden Haarlem ett större fält nära staden vilket var exklusivt till för att spela olika sporter. ”De baen” (banan) var allra främst till för just colf och var vad man brukar anse upptakten till den nederländska spridningen utav sporten under kolonialtiden och århundrade framöver.

Länge så fanns det inte några fasta regler för hur sporten skulle spelas och olika dokument beskriver snarlika men ändock annorlunda metoder och former utav colf. Det enda som faktiskt verkar varit beständigt genom historien är att man spelade med någon form utav boll, en klubba och skulle träffa ett mål eller ett hål som låg en bit bort med så få slag som möjligt. Den äldsta nedskriva instruktionen för hur man bör utöva golf kommer ifrån medicinstudenten Thomas Kincaids personliga dagbok. Efter sin middag den 20 januari 1687 så beskriver han noggrant hur han gått ut till Golve och spelade en runda golf och hur han utövade sin sving.